2012-02-29

February 29, 2012 at 16:30 (разни)

Последен ден на месец Фвруари. Нямам търпение да дойде петък ид а заминаваме за Търново. Имам предчувствието, че ще си изкарам много яко там. Само ме притеснява настаняването и кой с кого ще спи… Застоях се в тази Варна, затова искам да се махна за малко – дори и за ден-два.
Доколкото разбрах в събота (3-ти Март) освен другите неща, ще ходим и на “Звук и светлина”, а ми казаха, че такова подобно представление, да го наречем, се прави само на още пет места в света. Аз никога не съм ходил да го гледам, само това, което са показвали по телевизията съм виждал.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s